advocatenkantoor waddinxveen advocatenkantoor gouda advocaten van delft advocaat gouda

Onze Advocaten

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied? Binnen het team van Van Delft Advocaten vindt u de geschikte advocaat voor uw zaak. 

Mr. Erik van Kregten LLM

Mr. Erik van Kregten LLM

Mr. Van Kregten is een zeer ervaren strafrechtadvocaat met omvangrijke en landelijk bekende zaken op het gehele terrein van het strafrecht. U kunt dan denken aan gewelds-, vermogens- en zedendelicten alsmede drugsgerelateerde delicten. Mr. Van Kregten heeft zich daarnaast toegelegd op het economisch strafrecht, waarin hij met name ondernemers en ondernemingen terzijde staat bij economische- of fiscale delicten en fraudezaken. Mr. Van Kregten is vele jaren werkzaam geweest als universitair docent straf- en strafprocesrecht. 

Voorts is mr. Van Kregten specialist op het specifieke terrein van de Wegenverkeerswet, inclusief bestuursrechtelijke procedures inzake vorderingen tot teruggave van het rijbewijs. Daarnaast kunt u bij mr. Van Kregten terecht voor procedures tot het verkrijgen van VOG-verklaringen (bestuursrecht). Mr. Van Kregten tracht zo veel mogelijk om strafrechtprocedures te voorkomen door te overleggen met het Openbaar Ministerie.

Mr. Van Kregten is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Tevens staat mr. Van Kregten ook minderjarigen in straf- en civiele zaken (lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten) en psychiatrische patiënten (lid vPAN) bij. Daarnaast is mr. Van Kregten rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank  en raadsheer-plaatsvervange in de meervoudige strafkamer van een Gerechtshof.

Mr. Van Kregten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingevolge artikel 35a van de Regeling op de Advocatuur (Roga) de volgende rechtsgebieden als specialisatie geregistreerd:

* Strafrecht (financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, jeugdstrafrecht etc.)

* Psychiatrisch patientenrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Heeft u een uitnodiging van de politie of het Openbaar Ministerie ontvangen dan kunt u vrijblijvend en voorafgaande aan het verhoor contact met mr.Van Kregten opnemen. U kunt contact opnemen met mr. Van Kregten door te mailen naar: hfvankregten@vandelftadvocaten.nl

Mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Van Leuveren kan betiteld worden als een echte ondernemersadvocaat. Hij staat vele bedrijven binnen en buiten de regio bij als huisadvocaat. De specialisatiegebieden van mr. Van Leuveren zijn arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso. Na zijn universitaire opleiding Nederlands recht (mr.) legde mr. Van Leuveren zich al snel toe op zaken voor ondernemers. Hiertoe volgde hij diverse specialisatie opleidingen zoals de Grotius Academie opleiding Arbeidsrecht, de Insolad/Grotius opleiding Faillissementsrecht en de Insolad/EUR opleiding Financiële Economie voor Curatoren. Daarnaast heeft mr. Van Leuveren een Masteropleiding (MA) in Europees recht en Europese politiek gevolgd aan de Universiteit van Portsmouth (UK).

Mr. Van Leuveren adviseert diverse vaste relaties in de regio doch ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij onderhandelingen en/of het opstellen van (model) overeenkomsten, algemene voorwaarden of zekerheidsakten. Ook is mr. Van Leuveren regelmatig betrokken bij de koop of verkoop van ondernemingen. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, Skype en Facetime heeft hij daarbij omarmd. Veel problemen kunnen vermeden worden met een goede advisering. Het motto van mr. Van Leuveren is niet voor niets: bel nooit te laat uw advocaat! En als er toch een geschil ontstaat behartigt mr. Van Leuveren uw belangen ook in rechte. Scherp en scherpzinnig.

Mr. Van Leuveren heeft een omvangrijke insolventierecht praktijk en heeft bijna 20 jaar ervaring als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances. Tegenwoordig legt mr. Van Leuveren zich met name toe op het bijstaan van ondernemingen en bestuurders bij doorstarts, het aanbieden van een (dwang)akkoord, kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid en/of pauliana en het begeleiden van partijen die met een curator onderhandelen over het kopen van activa en/of een doorstart. Ook adviseert en procedeert mr. Van Leuveren regelmatig over zaken met betrekking tot zekerheidsrechten zoals pandrecht of hypotheekrecht of voor crediteuren die een regresrecht of recht van subrogatie hebben verkregen. Mr. Van Leuveren is lid van de specialisatievereniging van insolventierecht advocaten (Insolad).

Mr. Van Leuveren heeft daarnaast een brede arbeidsrechtelijke praktijk en is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA). Naast zijn werkzaamheden voor ondernemers treedt mr. Van Leuveren ook regelmatig op voor werknemers. Daarnaast is mr. Van Leuveren als proces advocaat lid van de Vereniging van Incasso en Proces Advocaten (VIA) diverse ondernemingen terzijde bij het incasseren van hun vorderingen. Tot slot staat mr. Van Leuveren vanuit zijn brede proceservaringsachtergrond ook regelmatig particulieren bij op het gebied van het personen- en familierecht of het erfrecht.

Mr. Van Leuveren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingevolge artikel 35a van de Regeling op de Advocatuur (Roga) de volgende rechtsgebieden als specialisatie geregistreerd:

* Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontslagkwesties, concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden etc.)

* Insolventierecht (faillissement en surseance van betaling)

* Burgerlijk procesrecht (inclusief beslag- en executierecht)

* Verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Heeft u een vraag voor mr. Van Leuveren? Mail dan naar: wvanleuveren@vandelftadvocaten.nl.

 

Mr. A Schellekens

Mr. Anke Schellekens

Mr. Schellekens behandelt zaken op het gebied van het personen- en familierecht. U kunt daarbij denken aan echtscheidingszaken (op eenzijdig en gemeenschappelijk verzoek en middels mediation), gezags- en omgangskwesties en alimentatiezaken zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook staat mr. Schellekens ouders bij in zaken betreffende ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Mr. Schellekens is aspirant-lid van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators). Scherp op het juridische detail met een goed oog voor de betrokken menselijke belangen.

Mr. Schellekens is daarnaast lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten. Zij is jeugdrechtspecialist en staat minderjarigen bij in zowel civiele- als strafzaken. Mr. Schellekens wordt door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator. In die hoedanigheid behartigt zij de belangen van minderjarigen die betrokken zijn in de rechtsstrijd van hun ouders. 

Mr. Schellekens is naast advocaat ook mediator en scheidingsbemiddelaar. Bij een scheiding kan de communicatie tussen u en uw (ex) partner moeizaam verlopen. Dit kan komen door emoties, onbegrip en/of wantrouwen. Mediation kan u dan helpen om in goed overleg afspraken met elkaar te komen over bijvoorbeeld uw kinderen en de financiële afwikkeling. Mr. Schellekens begeleidt u in dat proces.

Voorts behandelt mr. Schellekens behandelt zaken op het gebied van het arbeidsrecht. Mr. Schellekens staat werkgevers en werknemers bij in arbeidsconflicten en ontslagprocedures. Ook voor bijstand in een ontslagprocedure bij het UWV of voor de beoordeling van uw vaststellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst kunt u bij mr. Schellekens terecht. Mr. Schellekens is lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten.

Mr. Schellekens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingevolge artikel 35a van de Regeling op de Advocatuur (Roga) de volgende rechtsgebieden als specialisatie geregistreerd:

* Familierecht (o.a. echtscheiding, mediation, alimentatie, omgang, gezag en ondertoezicht- uithuisplaatsing

* Jeugdrecht 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Heeft u een vraag voor mr. Schellekens? Mail dan naar: aschellekens@vandelftadvocaten.nl

Mr. drs. Oscar Kuit

Mr. drs. Oscar Kuit

Mr. Kuit adviseert en procedeert met name voor ondernemers en richt zich daarbij voornamelijk op het huurrecht en het ondernemingsrecht. Voorts behandelt hij zaken op het gebied van het verbintenissenrecht, zoals contracten, algemene voorwaarden en aansprakelijkheid. Particulieren staat hij bij op het gebied van consumentenrecht en huur-, koop

Mr. Kuit heeft afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan als curator in faillissementen van diverse ondernemingen. Zijn kennis en ervaring in het insolventierecht gebruikt hij ook graag om ondernemers en particulieren op dit gebied bij te staan. Ook voor verzet of hoger beroep tegen een faillietverklaring of een hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek tot toelating tot de wsnp kunt u bij hem terecht. Mr. Kuit is medewerker van het vakblad Tijdschrift voor Curatoren.

Mr. Kuit heeft daarnaast ruime ervaring in het strafrecht. Bent u gedagvaard of opgeroepen voor een verhoor? Wilt u bezwaar maken tegen een inbeslagname of is uw VOG geweigerd? Belt u dan met mr. Kuit. 

Mr. Kuit staat voor een actieve en praktische aanpak: een regeling treffen waar het kan, maar procederen als het moet. 

Heeft u een vraag voor mr. Kuit? Mail dan naar: opkuit@vandelftadvocaten.nl