advocatenkantoor waddinxveen advocatenkantoor gouda advocaten van delft advocaat gouda

Onze Advocaten

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied? Binnen het team van Van Delft Advocaten vindt u de geschikte advocaat voor uw zaak. Voor ieder rechtsgebied zijn er tenminste 2 gespecialiseerde advocaten op kantoor aanwezig.

Mr. Erik van Kregten LLM

Mr. Erik van Kregten LLM

Mr. Van Kregten is een zeer ervaren strafrechtadvocaat met omvangrijke en landelijk bekende zaken op het gehele terrein van het strafrecht. U kunt dan denken aan gewelds-, vermogens-, zedendelicten alsmede feiten genoemd in de Opiumwet. Mr. Van Kregten heeft zich daarnaast toegelegd op het bijzondere strafrecht, waarin hij met name ondernemers en ondernemingen terzijde staat op het gebied van economisch-, fiscaal-, milieustrafrecht en fraudezaken. Mr. Van Kregten is vele jaren werkzaam geweest als universitair docent straf- en strafprocesrecht. 

Voorts is mr. Van Kregten een toonaangevende advocaat op het specifieke terrein van de Wegenverkeerswet, inclusief bestuursrechtelijke procedures inzake vorderingen tot teruggave van het rijbewijs. Daarnaast kunt u bij mr. Van Kregten terecht voor procedures tot het verkrijgen van VOG-verklaringen (bestuursrecht). Mr. Van Kregten tracht zo veel mogelijk om strafrechtprocedures te voorkomen door te overleggen met het Openbaar Ministerie.

Mr. Van Kregten is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Tevens staat mr. Van Kregten ook minderjarigen in straf- en civiele zaken (lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten) en psychiatrische patiënten (lid vPAN) bij. Daarnaast is mr. Van Kregten rechter- en raadsheer-plaatsvervanger.

Heeft u een uitnodiging van de politie of het Openbaar Ministerie ontvangen dan kunt u vrijblijvend en voorafgaande aan het verhoor contact met mr.Van Kregten opnemen. U kunt contact opnemen met mr. Van Kregten door te mailen naar: hfvankregten@vandelftadvocaten.nl

Mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Wytze van Leuveren MA

Mr. Van Leuveren kan betiteld worden als een echte ondernemersadvocaat. Hij staat vele bedrijven binnen en buiten de regio bij als huisadvocaat. De specialisatiegebieden van mr. Van Leuveren zijn arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso. Na zijn universitaire opleiding Nederlands recht (mr.) legde mr. Van Leuveren zich al snel toe op zaken voor ondernemers. Hiertoe volgde hij diverse specialisatie opleidingen zoals de Grotius Academie opleiding Arbeidsrecht, de Insolad/Grotius opleiding Faillissementsrecht en de Insolad/EUR opleiding Financiële Economie voor Curatoren. Daarnaast heeft mr. Van Leuveren een Masteropleiding (MA) in Europees recht en Europese politiek gevolgd aan de Universiteit van Portsmouth (UK).

Mr. Van Leuveren adviseert diverse vaste relaties in de regio doch ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij onderhandelingen en/of het opstellen van (model) overeenkomsten, algemene voorwaarden of zekerheidsakten. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, Skype en Facetime heeft hij daarbij omarmd. Veel problemen kunnen vermeden worden met een goede advisering. Het motto van mr. Van Leuveren is niet voor niets: bel nooit te laat uw advocaat! En als er toch een geschil ontstaat behartigt mr. Van Leuveren uw belangen ook in rechte. Scherp en scherpzinnig.

Mr. Van Leuveren heeft een omvangrijke insolventierecht praktijk en heeft meer dan 15 jaar ervaring als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances. Tegenwoordig legt mr. Van Leuveren zich met name toe op het bijstaan van ondernemingen en bestuurders bij doorstarts, het aanbieden van een (dwang)akkoord, kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid en/of pauliana en het begeleiden van partijen die met een curator onderhandelen over het kopen van activa en/of een doorstart. Ook adviseert en procedeert mr. Van Leuveren regelmatig over zaken met betrekking tot zekerheidsrechten zoals pandrecht of hypotheekrecht. Mr. Van Leuveren is lid van de specialisatievereniging van insolventierecht advocaten (Insolad).

Mr Van Leuveren heeft een brede arbeidsrechtelijke praktijk en is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA). Naast zijn werkzaamheden voor ondernemers treedt Mr Van Leuveren ook regelmatig op voor werknemers. Daarnaast is mr. Van Leuveren als proces advocaat lid van de Vereniging van Incasso en Proces Advocaten (VIA) diverse ondernemingen terzijde bij het incasseren van hun vorderingen. Tot slot staat mr. Van Leuveren vanuit zijn brede proceservaringsachtergrond ook regelmatig particulieren bij op het gebied van het personen- en familierecht of het erfrecht.

Heeft u een vraag voor mr. Van Leuveren? Mail dan naar: wvanleuveren@vandelftadvocaten.nl.

 

Mr. A Schellekens

Mr. Anke Schellekens

Mr. Schellekens behandelt zaken op het gebied van het personen- en familierecht. U kunt daarbij denken aan echtscheidingszaken (op eenzijdig en gemeenschappelijk verzoek en middels mediation), gezags- en omgangskwesties en alimentatiezaken zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook staat mr. Schellekens ouders bij in zaken betreffende ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Mr. Schellekens is aspirant-lid van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators).

Mr. Schellekens is daarnaast lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten. Zij is jeugdrechtspecialist en staat minderjarigen bij in zowel civiele- als strafzaken. 

Voorts behandelt mr. Schellekens behandelt zaken op het gebied van het arbeidsrecht. Mr. Schellekens staat werkgevers en werknemers bij in arbeidsconflicten en ontslagprocedures. Ook voor bijstand in een ontslagprocedure bij het UWV of voor de beoordeling van uw vaststellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst kunt u bij mr. Schellekens terecht. Mr. Schellekens is lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten.

Heeft u een vraag voor mr. Schellekens? Mail dan naar: aschellekens@vandelftadvocaten.nl

Mr. drs. Oscar Kuit

Mr. drs. Oscar Kuit

Mr. Kuit adviseert en procedeert met name voor ondernemers en richt zich daarbij op het huurrecht en het ondernemingsrecht. Voorts behandelt hij zaken op het gebied van het verbintenissenrecht, zoals contracten, algemene voorwaarden en aansprakelijkheid. Particulieren staat hij bij op het gebied van consumentenrecht, huur-, koop-, en strafrecht

Sinds 2009 wordt mr. Kuit regelmatig benoemd als curator bij faillissementen van diverse ondernemingen. Zijn expertise curator vindt tevens zijn weerslag in de ondernemers en particulieren die hij adviseert over faillissementsrecht. Ook voor een hoger beroep tegen uw faillietverklaring kunt u bij hem terecht.

Mr. Kuit staat voor een actieve en praktische aanpak: een regeling treffen waar het kan, maar procederen als het moet. Hij is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten, de Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristen en Vereniging Jonge Insolventierechtadvocaten. Voorts is hij medewerker van het vakblad Tijdschrift voor Curatoren.

Heeft u een vraag voor mr. Kuit? Mail dan naar: opkuit@vandelftadvocaten.nl