Ondernemingsrecht Advocatenkantoor Gouda

Een advocaat in Gouda nodig die uw onderneming kan adviseren?

Van Delft Advocaten staat al jaren vele ondernemers en ondernemingen bij. Als ondernemer krijgt u een vaste advocaat toegewezen die uw zaak van binnen en buiten leert kennen. Voor het juiste advies en juridische hulp op het gebied van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en vennootschappen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Het beste voor uw onderneming

Binnen het ondernemingsrecht is het van belang ondernemers vooraf te adviseren. Ons motto: “bel nooit te laat uw advocaat” ziet zeker op dit rechtsgebied.. Als huisadvocaat kennen wij uw onderneming en kunnen u derhalve adviseren over rechtsvormen, fusies, bedrijfsaankopen of het oprichten of beëindigen van een vennootschap.

Andere zaken waarbij wij u als advocaat kunnen bijstaan zijn:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Samenwerkingsverbanden
  • Financieringsconstructies
  • Verkoop en aankoop van aandelen en/of activa
  • Geschillen tussen bestuurders en of aandeelhouders
  • Advies over rechtsvormen, aandelensoorten en joint ventures

Vennootschap

Ook voor juridische bijstand voor vennootschappen wendt u zich tot onze advocaten. Wilt u een aandeel in een vennootschap onder firma of een besloten of naamloze vennootschap, een maatschap overnemen of overdragen? Heeft u een geschil met medevennoten, aandeelhouders of  medebestuurders? Neem dan contact met ons op.

Maatschap

Mr W. van Leuveren heeft zich met name toegelegd op het maatschapsrecht en adviseert dan ook vrije beroepsoefenaren over samenwerkingsverbanden en contracten om onderlinge afspraken goed vast te leggen. Zo staat hij regelmatig onder andere dierenartsen en  (para)medici bij in geschillen rond het aangaan en beëindigen van een maatschapsovereenkomst.

Voor zaken op het gebied van ondernemingsrecht neemt u contact op met Mr W. van Leuveren MA