Personen-, familie- en erfrecht Advocatenkantoor Gouda

Heeft u problemen op het gebied van het familie- jeugd of erfrecht?

Geschillen binnen de familiaire omgeving wilt u liever voorkomen. Toch komt het voor dat u er samen niet meer uit komt. Voor juridische ondersteuning bij onder andere echtscheidingen, alimentatiegeschilen, boedelscheidingen, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden of de verdeling van een erfenis neemt u contact op met Van Delft Advocaten. Ook voor een second opinion kunt u bij ons terecht. 

Echtscheiding

Een verzoekschrift tot echtscheiding kan slechts door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoekschrift kan op eenzijdig verzoek (namens een van de echtgenoten) of op gemeenschappelijk verzoek (namens beide echtgenoten) worden ingediend.

Indien u gezamenlijk tot een echtscheiding wilt komen, kunt u gebruik maken van mediation. Een mediator is onafhankelijk en begeleidt partijen bij het maken van de afspraken over de gevolgen van hun (echt)scheiding. De mediator informeert partijen met betrekking tot de verschillende onderwerpen. Partijen beslissen in onderling overleg zelf over de gevolgen van de echtscheiding en maken samen afspraken. De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een ouderschapsplan en convenant. Mr. Anke Schellekens is mediator en kan u hierin bijstaan.

In de echtscheidingsprocedure kunnen ook nevenverzoeken ten aanzien van o.a. de woonplaats van de kinderen, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgangsregeling), de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) c.q. bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie (jong volwassenen tot 21 jaar), de partneralimentatie, toekenning van het huur c.q. woonrecht, de verdeling van de gemeenschap en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden worden gedaan. Is er hangende de echtscheidingsprocedure (of daarvoor) behoefte aan een spoedmaatregel met betrekking tot de kinderen, de woning of de alimentatie dan kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Ook na de echtscheidingsprocedure kunnen voornoemde geschilpunten inzake zorgregelingen, alimentatie etc. worden voorgelegd aan de rechtbank. Indien sprake is van een gezagsgeschil (zoals toestemming aanvraag paspoort, schoolkeuze of medische behandeling) geeft de wet de mogelijkheid van een spoedprocedure. 

Beëindiging relatie

Bent u niet getrouwd geweest en lukt het u niet in onderling overleg afspraken te maken omtrent het verbreken van uw relatie? Dan kan er ten aanzien van uw verzoeken met betrekking tot de woning, de kinderen of de verdeling van gezamenlijke bezittingen/schulden een procedure worden gestart. Uiteraard is het ook in deze situatie mogelijk uw geschil middels mediation te beslechten.

Jeugdrecht

De familierechtadvocaten van Van Delft Advocaten staan ouders bij in geschillen met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming (voorheen Bureau Jeugdzorg) en de jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd). U kunt daarbij denken aan verzoeken tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Mr. Schellekens is jeugdrechtspecialist. Zij treedt op als advocaat van minderjarigen in uithuisplaatsingzaken en gedwongen opnames. Mr. Schellekens wordt in die zaken door de rechtbank toegevoegd. Mr. Schellekens wordt daarnaast ook door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator. 

Curatele, bewind en mentorschap

Voor vragen en geschillen over de beschermingsmaatregelen curatele, bewind en mentorschap kunt u eveneens bij ons terecht.  

Erfrecht

Ook voor geschillen met betrekking tot de verdeling van een nalatenschap of advies omtrent erfrechtkwesties zijn wij u graag van dienst. Neem dan contact op met onze advocaten. 

Onze advocaten

Indien u een probleem heeft op het gebied van het familierecht, neem dan contact op met Mr.  Anke Schellekens. U kunt rekenen op een deskundige en betrokken begeleiding.