Tarieven Van Delft Advocatenkantoor

De tarieven van Van Delft Advocaten in Waddinxveen

Prijs en kwaliteit

Kwaliteit is het kernbegrip binnen ons kantoor. Wij nemen daarom niet iedere zaak aan die wordt aangebracht maar behandelen alleen de zaken op de rechtsgebieden waarin onze advocaten gespecialiseerd zijn. De lijnen met onze cliënten zijn kort en de behandelend advocaat is uw rechtstreekse contactpersoon.

Wij zijn actief met digitalisering van de werkzaamheden binnen ons kantoor. Dit verhoogt de efficiency en zorgt ervoor dat wij hoogwaardige dienstverlening tegen een redelijk tarief kunnen aanbieden. Wij streven naar directe communicatie en korte lijnen. Door ons uitgebreide internationale netwerk zijn wij ook in staat u bij te staan in grensoverschrijdende geschillen.

Honorarium

Wij behandelen zaken op basis van een vast uurtarief, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw. In zaken waarin dat mogelijk is wordt een begroting opgesteld. Uiteraard proberen we van te voren een inschatting van de kosten te maken, evenals uiteraard van de haalbaarheid van de zaak. In een aantal gevallen kan een vaste prijs (“fixed fee”) worden overeengekomen. In sommige zaken kan een resultaatsafhankelijk tarief worden overeengekomen, waarbij een basistarief geldt met een eventuele opslag bij een bepaald resultaat.

Gefinancierde rechtsbijstand

De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage aan uw advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt. Indien u vermoed dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dient u dit aan te geven bij het eerste contact met de advocaat.

Als de advocaat voor u een bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator aanvraagt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar de hoogte van uw inkomen en vermogen. Bij de controle gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw gegevens van twee jaar vóór het huidige kalenderjaar (het peiljaar). Deze gegevens krijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de RvR (www.rvr.org) en naar de door ons opgestelde toelichting.

Bij het bepalen van de hoogte van uw eigen bijdrage geldt: hoe hoger uw inkomen was in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. Voor mediation gelden aparte eigen bijdragen. Heeft u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig (de lichte advies toevoeging: “LAT”), dan gelden hiervoor afwijkende (lagere) eigen bijdragen. Ook bij zaken op het gebied van het personen- en familierecht gelden aparte (doch hogere) eigen bijdragen.

Zit u in de wettelijke schuldsanering (WSNP) of heeft u te maken met een faillissement? Dan vult u een aparte eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u dan alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Bent u gedetineerd ten tijde van de toevoegingsaanvraag? Dan wordt aan u geen eigen bijdrage opgelegd.

U komt mogelijk in aanmerking voor een korting van € 54,00 op de aan u op te leggen eigen bijdrage. Deze korting kan alleen verkregen worden na een verwijzing van het Juridische Loket (www.hetJL.nl / telefoon: 0900-8020).

 

Inloopspreekuur

Elke dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur houdt Van Delft Advocaten een kosteloos inloopspreekuur. U kunt tot uiterlijk 16.45 zonder afspraak binnenlopen. Een van onze advocaten zal gedurende maximaal 15 minuten een oriënterend gesprek met u voeren. Tijdens dit gesprek beoordelen wij of er sprake is van een juridisch probleem en of Van Delft Advocaten u daarbij van dienst kan zijn. Tevens bekijken we of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wanneer u vervolgens gebruik wilt maken van onze diensten, wordt u binnen 1 werkdag gebeld door de advocaat die uw zaak in behandeling neemt. Deze advocaat zal een afspraak met u maken voor een intakegesprek.

 

Neem contact op