Mr. Anke Schellekens

 

Mr. Anke Schellekens is als advocaat volledig gespecialiseerd in het familierecht en jeugdrecht inclusief mediation. Zij is lid van de de vereniging voor Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Mr. Schellekens begeleidt echtscheidingen als echtscheidingsmediator en is tevens in te schakelen voor mediation op andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht. Mr. Schellekens begeleidt in haar praktijk regelmatig ondernemers en particulieren bij echtscheidingsprocedures. Daarnaast adviseert en procedeert zij regelmatig voor één partij over geschillen met betrekking tot alimentatie, boedelverdelingen en/of de uitleg van huwelijksvoorwaarden. Ook geeft mr. Schellekens regelmatig een second opinion af over (concept) convenanten die aan haar voorgelegd worden. Mr. Schellekens is tot slot regelmatig betrokken als advocaat of als bijzonder curator bij (het opstellen van en adviseren over) omgangsregelingen, gezagsgeschilprocedures, uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen.

Mr. Anke Schellekens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht (waaronder mediation, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning).

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied oftewel tenminste tien uur per jaar aan scholing te volgen op elk geregistreerde rechtsgebied. Daarnaast stelt de specialisatievereniging vFAS nog aanvullende (opleidings)eisen waar mr. Schellekens aan dient te voldoen.