Mr. drs Oscar Kuit

Mr. drs Oscar Kuit heeft zich toegelegd op de diverse aspecten en onderdelen van het strafrecht. Mr. Kuit is een bevlogen advocaat die altijd probeert het maximale uit een zaak te halen. Of het nu gaat om zware misdrijven of een verkeersdelict, mr. Kuit staat voor zijn client.

Naast het strafrecht houdt mr. Kuit zich ook bezig met civiele zaken. Als veelzijdig jurist gaat zijn voorkeur daarbij uit naar vooral huurrecht voor zowel woonruimte als bedrijfsruimte en naar het insolventierecht. Mr. Kuit heeft ruim 10 jaar ervaring als curator in faillissementen opgedaan en adviseert en procedeert dan ook op dat gebied. Daarbij staat hij regelmatig cliƫnten bij die in hoger beroep gaan tegen een afwijzing tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) of die een akkoord willen aanbieden aan hun crediteuren.

Mr. Kuit staat voor een actieve en praktische aanpak: een regeling treffen waar het kan, maar procederen als het moet.

Mr. Oscar Kuit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (inclusief financieel economisch strafrecht, internationaal strafrecht, milieu strafrecht en uit- en overleveringszaken);
  • Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP);
  • Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte);
  • Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht).

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied oftewel tenminste tien uur per jaar aan scholing te volgen op elk geregistreerde rechtsgebied.

Mr. Oscar Kuit is actief in de volgende rechtsgebieden: