Insolventierecht Advocatenkantoor Gouda

Heeft u een faillissementsadvocaat in Gouda nodig?

Van Delft Advocaten is gespecialiseerd in insolventierecht

Een belangrijk rechtsgebied waarin Van Delft Advocaten is gespecialiseerd is het insolventierecht, ook wel het faillissementsrecht genoemd. Heeft u als particulier of ondernemer betalingsproblemen? Neem dan contact met ons op voor advies en juridische bijstand.

Het insolventierecht

Zit u financieel in zwaar weer en stapelen de rekeningen zich op? Is er geen geld meer om personeel of facturen te betalen? Schuldeisers kunnen lange tijd op afstand worden gehouden, maar op een gegeven moment zullen ze (juridische) stappen ondernemen. Een faillissement kan onvermijdelijk zijn wanneer u de druk van de Belastingdienst voelt en betalingsherinneringen blijven binnenkomen.

U kunt als er geen mogelijkheid meer is, uitstel van betaling krijgen of failliet worden verklaard. De processen zijn stigmatiserend en kunnen het moeilijk maken uw onderneming financieel weer gezond te krijgen. Laat u daarom tijdig bijstaan door Van Delft Advocaten. Wij adviseren u over mogelijkheden om uw onderneming te redden en staan u juridisch bij als u overgaat tot een surseanceregeling of failliet wordt verklaard. Soms is een (buitengerechtelijk akkoord mogelijk.

Naast bijstand bij reorganisaties staan wij ook regelmatig bestuurders bij in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures of behartigen wij de belangen van crediteuren in een faillissement. Denkt u daarbij ook aan juridisch complexe kwesties als het uitwinnen van pandrechten en regres of subrogatie. De advocaten van Van Delft Advocaten hebben niet alleen ruime ervaring met het bijstaan van crediteuren ook hebben zij eveneens jarenlange ervaring als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances. Onze advocaten zijn bekend met alle aspecten van het insolventierecht en staan zowel schuldeisers als ondernemers bij.

Voor problemen binnen het insolventierecht, neemt u contact op met mr. W. van Leuveren MA, of mr. drs. O.P. Kuit.

Surseance

Voor veel ondernemingen is een surseance een oplossing wanneer u kampt met betalingsachterstanden. Een surseance is een betalingsuitstel, normaliter voor anderhalf jaar. Een aanvraag wordt alleen goedgekeurd wanneer de mogelijkheid nog bestaat dat de onderneming gered kan worden en kan alleen worden ingediend door een advocaat.

Faillissement

Een faillissement is het ten gelde maken van het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers. Bij een faillietverklaring benoemt de rechtbank een curator en rechter-commissaris. De verdeling van baten zorgt ervoor dat een faillissement soms wel jaren duurt. Voor ondernemingen en ondernemers gelden andere regels dan voor particulieren (natuurlijke personen). Na het faillissement blijft u als particulier de onbetaald gebleven vorderingen verschuldigd. Een faillissement bij natuurlijke personen kan dan omgezet worden in een schuldsanering (WSNP). 

Onze advocaten treden regelmatig op als curator of bewindvoerder in faillissementen (en ook surseances en schuldsaneringen).

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Naast ondernemingen kunnen ook particulieren zich in financiële moeilijkheden bevinden. Een natuurlijk persoon (niet zijnde een rechtspersoon) kan in aanmerking komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Hierbij beslist de rechtbank over de schulden en hebben de schuldeisers geen inspraak. Komt u in de WSNP terecht? Dan is het mogelijk dat uw schulden na 3 jaar worden kwijtgescholden. Wel gelden er strikte regels in de WSNP waa u zich aan dient te houden.

Hoger beroep tegen afwijzing

Wij kunnen (in hoger beroep) procederen wanneer uw aanvraag voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt afgewezen. Dit moet binnen 8 dagen na de afwijzing dus u dient direct na de uitspraak contact op te nemen.

Beëindigingszitting Pro forma

Als de looptijd van de Wsnp verstrijkt, en het traject is probleemloos verlopen, dan vindt de beëindigingszitting vaak ‘pro forma’ plaats. De rechtbank roept hierbij niemand op voor de beëindigingszitting. U heeft dan ook geen advocaat nodig. Uw Wsnp-bewindvoerder kan u duidelijk maken of de beëindigingszitting pro forma plaatsvindt. Dit staat ook aangegeven in de Staatscourant. 

Beëindigingszitting zonder schone lei

Roept de rechtbank u op voor een (al dan niet tussentijdse) beëindigingszitting? Is op voorhand duidelijk dat u zich moet verweren tegen een beëindiging zonder schone lei? In dat geval is het mogelijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat. Hiervoor kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. Wij staan u gaarne bij in dergelijke zaken. Uw Wsnp-bewindvoerder kan u duidelijk maken of u zich moet verweren tegen een beëindiging zonder schone lei.

Hoger beroep tegen beeindiging zonder schone lei

Bent u het niet eens met het vonnis van de rechtbank? Dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep komen. Als u in hoger beroep gaat, dan is rechtsbijstand door een advocaat is verplicht. Hiervoor kunt u gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand. Wij staan zeer regelmatig schuldenaaren bij die in hoger beroep komen tegen een beeindiging zonder schone lei. Met een gespecialiseerde advocaat staat u sterker! Denkt u er aan direct contact op te nemen want de hoger beroep termijn is 8 dagen na de uitspraak, ook als u nog niet de uitspraak zelf heeft ontvangen!