Scheiden, hoe werkt dat nou eigenlijk?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen gaat scheiden. Voor de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) was dit in 2010 de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen: de ‘Dag van de Scheiding’. Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 14 september.

Met de Dag van de Scheiding wil de vereniging landelijk aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Waarom deze dag in september wordt gehouden? Omdat op 15 september 1796 in Nederland de allereerste echtscheiding werd uitgesproken. Sinds 2010 wordt daarom op of rondom deze datum de Dag van de Scheiding georganiseerd.

 

Gratis advies en scheidingscheck op de Dag van de Scheiding

Op de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over scheiden. Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en scheiden met een eigen huis.
U kunt bij ons kantoor tussen 9:00 uur en 12:00 uur binnenlopen voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek van maximaal 30 minuten. Wij raden u aan om vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer: 0182-303111.

 

U wilt scheiden

U heeft (samen) besloten dat u wilt scheiden. Wat moet u dan doen, hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wie kan u daarbij helpen?

Om een echtscheiding tot stand te laten komen, heeft u altijd een advocaat nodig.

 

Bent u het samen eens?

Dan u kunt u zich gezamenlijk tot één advocaat wenden. Met behulp van uw advocaat maakt u dan samen afspraken over de afwikkeling van de echtscheiding (over de kinderen, over de verdeling van de gemeenschap van goederen of over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en over de alimentatie). De afspraken rondom de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De financiële afspraken worden vastgelegd in een convenant. Vervolgens wordt er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechtbank spreekt daarop de echtscheiding uit en hecht de opgestelde documenten aan de echtscheidingsbeschikking. Deze documenten krijgen daarmee executoriale kracht. Vervolgens wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar u bent gehuwd en bent u officieel gescheiden. Bent u in het buitenland gehuwd? Dan wordt de beschikking ingeschreven bij de gemeente Den Haag.

 

Mediation traject

U kunt ook samen kiezen voor een mediationtraject. In mediation is ruimte voor de emotionele kant van uw echtscheiding. De mediator spreekt ook met uw kinderen en begeleid u in het proces van partners naar ex-partner en in het vormen van het ouderschap na echtscheiding.

 

Bent u het samen niet eens?

Dan kiest u ieder een eigen advocaat. Uw advocaat dient een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. In datzelfde verzoekschrift kan worden verzocht om het treffen van nevenvoorzieningen op de volgende punten:

  • Het gezag, de hoofdverblijfplaats van de kinderen en zorgverdeling;
  • De omgang tussen de ouder die niet het gezag heeft en de kinderen; – Kinder- en partneralimentatie;
  • De verdeling/afwikkeling van het vermogen;
  • Wie er (tijdelijk) in het huis mag blijven wonen.

Uw partner krijgt vervolgens de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Hij of zij kan daarbij zelf ook om nevenvoorzieningen vragen. In dat geval mag u nog schriftelijk reageren op die tegenverzoeken. Tijdens een mondelinge behandeling, een zitting op de rechtbank, die daarna volgt worden deze verzoeken dan besproken. De rechter doet doorgaans na zes weken uitspraak, waarbij tegelijkertijd ook de scheiding wordt uitgesproken.

Wanneer de uitkomst van de echtscheidingsprocedure niet kan worden afgewacht, kunt u de rechtbank vragen om voorlopige voorzieningen (tijdelijke maatregelen) te treffen. Dit is een spoedprocedure. De maatregelen die de rechter treft gelden meestal voor de duur van de echtscheidingsprocedure. U kunt daarbij denken aan een voorlopige omgangsregeling, het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning en een voorlopige alimentatie.

Tijdsduur echtscheiding

Een eenzijdig traject duurt vaak langer dan een gezamenlijk traject. Daarnaast bent u afhankelijk van de beslissing van de rechtbank en heeft u de uitkomst van de procedure niet zelf in de hand. Het heeft altijd de voorkeur, en dat kan ook als u beiden een eigen advocaat heeft, om gezamenlijk tot afwikkeling van uw echtscheiding te komen. Meestal is dat ook goedkoper.

Over mr. Anke Schellekens

Naast advocaat (sinds 2006) ben ik ook mediator en lid van de vFAS (www.vfas.nl). Heeft u vragen of wenst u mijn bijstand? Neem vrijblijvend contact met mij op per telefoon: 0182-303111 of per e-mail: aschellekens@vandelftadvocaten.nl

Laatste publicaties
23 augustus 2018

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen gaat scheiden. Maar hoe gaat scheiden nou in zijn werk?

Lees verder
22 april 2016

Recent behandelde ik een zaak voor een bedrijf van wie het faillissement werd aangevraagd. Het bedrijf had één grote schuld die zij niet betaalde. De schuldeiser vroeg uiteindelijk het faillissement aan in een uiterste poging betaling te verkrijgen.

Lees verder
16 april 2016

Een curator in een faillissement heeft als taak om de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Daarnaast voert de curator een onderzoek uit naar de administratie van de gefailleerde en de oorzaken van het faillissement.

Lees verder