Faillissementsrecht
Van Delft Advocaten

Het faillissementsrecht ziet op alle aspecten van het “insolvent” zijn, het niet meer kunnen betalen van de schulden door een onderneming. Met ruime ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling, staan wij ondernemers en bestuurders bij die in zwaar weer terecht komen.

De werkzaamheden kunnen onder andere zien op:

  • advies en bijstand met betrekking tot reorganisaties en/of doorstarts;
  • aanvragen van faillissement of surseance;
  • verweer voeren tegen een faillissementsaanvraag;
  • hoger beroep en verzet tegen uitgesproken faillissementen.

Ook adviseren wij bijvoorbeeld pand- en hypotheekhouders, crediteuren of werknemers met betrekking tot hun positie in een faillissement of surseance.

Ook bieden wij regelmatig een (buitengerechtelijk) akkoord aan crediteuren aan voor een onderneming die in zwaar weer verkeert. Daarnaast staan wij regelmatig bestuurders bij die door curatoren of crediteuren worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Als lid van INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierecht advocaten, heeft mr. Wytze van Leuveren een gedegen kennis en zeer brede ervaring in het insolventierecht. Met meer dan 20 jaar ervaring als curator en bewindvoerder. Mr. drs. Oscar Kuit voegt daar ook een ruime ervaring als curator in faillissementen en bewindvoerder WSNP aan toe.


Vragen over faillissementsrecht?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over faillissementsrecht of onze dienstverlening. We helpen u natuurlijk graag.